A landlord és a bérlő jogai és kötelességei

1339

A cikk 2016-ban íródott, azóta már bizonyos változások léphettek életbe. Igyekszünk ezekről egy új cikket készíteni hamarosan.

Az írországi ingatlanpiac kétségbeejtő helyzetben van a bérlők szempontjából. Mondhatni néhány család uralja szinte az egészet és érdekeik minden korábbinál jobban érvényesülnek. A bérleti díjak az egekbe szöktek és a változásra maximum halvány remény van csupán. A kormánytól érdemi javulást várni felesleges, hiszen a politikusok vagy maguk is tagjai ezeknek a nagy landlord családoknak, vagy pedig ők is rendelkeznek több ingatlannal társadalmi helyzetükből fakadóan. A hivatalos álláspont szerint hiány van ingatlanokból, valójában tudjuk, hogy spekulatív céllal lakások ezrei állnak befejezetlenül vagy közvetlenül átadásra kész állapot előtt. Egy mesterségesen gerjesztett szituációban vagyunk, amiben nem sokat tehetünk. Ami viszont minden körülmények között fontos, hogy tisztában legyünk jogainkkal és kötelességeinkkel. Nem árt tudni a landlord jogait és kötelességeit sem, hiszen gyakran előfordul, hogy visszaélnek helyzetükkel és emlékeztetni kell őket a szabályokra.

Először is nézzük meg, mik a minimum követelmények amiknek az ingatlanoknak meg kell felelniük. Ezek amolyan mindenki számára egyértelmű minimum elvárások, azonban Írországban szinte alig van ingatlan ami megfelel ezeknek. A legfontosabb szabály, hogy az ingatlan szerkezeti szempontból jó állapotban legyen és nedvességtől mentes. Értjük ez alatt a falak, a tetőszerkeszet szárazságát, a penészt, azaz egyfajta minimális szigetelést. A kiadásra szánt épületek többsége ki is esik a szórásból pusztán csak e feltétel miatt. Az ingatlanban lehetőség kell legyen hideg és melegvizet vételezni. Azaz folyó csapvíz és valamilyen működő vízmelegítési megoldás szükséges. Az ingatlannak rendelkeznie kell fűtéssel, az ingatlan méretéhez és sajátosságaihoz megfelelő módon. Szintén fontos, hogy az ingatlan megfelelően szellőztethető legyen. Minden berendezésnek működőképes állpotban kell lennie. Az elektromos, a gáz- és vízvezetékek megfelelő, rendszeres karbantartása szükséges. Továbbá kell legyen a házban:

- Hirdetés -

– 4 fejes tűzhely
– Sütő
– Hűtő és fagyasztó
– Mikrohullámú sütő
– Tűzálló takaró
– Tűzriasztó

Az ingatlannak rendelkeznie kell ételelőkészítő és tároló területtel (konyhapult és konyhaszekrény) valamint mosógéppel. Lehetőséget kell biztosítani a szemét megfelelő kezelésére, azaz legyen elérhető szemétszállítás.
Sajnos a bérlő felelőssége, hogy ezeket ellenőrizze, a landlordok gondolkodás nélkül kiadnak minden lyukat. Szintén mint bérlő, meg kell győzödnöm róla, hogy az ingatlan jó állapotban van-e és kellően biztonságos-e ott lakni? Az ingatlan mérete, elhelyezkedése megfelel-e az igényeinknek? Megfizethető számomra? Képes leszek fizetni a számlákat? Van bármi jele penésznek, nedvesedésnek az épületben? Minden berendezés működik? Ki fizeti a szemétszállítási díjat (esetleg a management fee-t lakások, lakóövezetek esetében)? Mennyi a depozit és milyen feltételekkel kaphatom vissza? Egy halom kérdés mellyel tisztában kell lennünk mielőtt kibérelünk egy ingatlant.

A landlord kötelességei

Az első és legfontosabb, hogy regisztrálnia kell minden bérlőt a PRTB-nél. Erről névreszóló levelet fog kapni a PRTB-től minden bérlő röviddel a beköltözés után. Adnia kell egy „rent book”-ot, melyben vezetni tudjátok a rent fizetését és kérés esetén nyugtát kell adnia minden befizetésről. Kötelessége meggyőződnie róla, hogy az ingatlan folyamatosan jó állapotban van. A landlord kötelessége, hogy az ingatlant folyamatosan a bérlemény kezdetén lévő állapotban tartsa. A landlord kötelessége szintén a javítások elvégzése, azonban szükség (vagy megállapodás) esetén kötelessége a bérlő felé megtéríteni a bérlő által a karbantartásra fordított összegeket. Szintén elvárás, hogy az ingatlan biztosítva legyen a tulajdonos által. A bérlőknek szükség esetén el kell tudniuk érni a tulajdonost, rendelkezniük kell telefonszámmal, lakcímmel, ahol fel tudják őt keresni. Amennyiben fel akarja mondani a bérleti szerződést, úgy írásban kell erről tájékoztatást küldenie. Kötelessége a depozitot maradéktalanul visszafizetnie, amennyiben jogos visszatartásra lehetőség nem áll fenn. A landlord kötelessége leltárt készíteni az ingatlan berendezéseiről és azok állapotáról.

A landlord jogai

Jogában áll a bérleti díj megállapítására 2 évente egy alkalommal, változás esetén 90 nappal az esedékesség előtt írásban tájékoztatást szükséges küldenie. Szintén a jogai közé tartozik a bérleti díj időben történő kézhezvétele minden hónapban. Indoklás nélkül felmondhatja a bérleti szerződést az első 6 hónapban (határozott idejű szerződés esetén más szabályok vonatkoznak erre) és minden körülmények között jogában áll tudnia kik élnek az ingatlanban. Kizárólag a tulajdonos engedélyével adhatunk ki szobákat, cserélhetünk lakókat, vagy vehetünk oda bárkit magunkhoz. A landlordnak joga van tudni a szükséges javításokról és ehhez mérten lehetőséget kell neki biztosítani az ingatlanba történő bejutáshoz. A landlordnak folyamatosan rendelkeznie kell kulccsal az ingatlanhoz. Amennyiben zárcsere történik, a bérlő kötelessége az új kulcs eljuttatása a landlordhoz. Ez kizárólag vészhelyzet esetén használható. Jelenthet ez tüzet, csőtörést, szivárgást, amikor a bérlő nem tartózkodik az ingatlanban, vagy nem működik együtt. A landlordnak vészhelyzet esetén (amikor az ingatlan közvetlen veszélyben van) nem szükséges mérlegelnie, amennyiben a bejutás szükséges, megtehet bármit, hogy az ingatlant menteni tudja. Minden más esetben kizárólag előzetes értesítés után, kellő időt hagyva a bérlőknek, előre megbeszélt időpontban léphet be az ingatlan területére.


A bérlő kötelességei

A teljes bérleti díj időben történő befizetése. Amennyiben ezt megtesszük, megelőzhetjük a legtöbb problémát és vitát. Nem utolsósorban jelzi, hogy nem volt rossz döntés nekünk kiadni az ingatlant, képesek vagyunk teljesíteni és referencia adás esetén is ez a legfontosabb kérdés. A bérlő kötelessége az ingatlant megfelelő állapotban tartani és az esetleges meghibásodásokról a landlordot mihamarabb értesíteni és biztosítani számára a bejutást a javítások elvégzése érdekében. A bérlőnek kerülnie kell minden olyan tevékenységet ami az ingatlanban kárt okozhat. Ilyen például a ruhák beltéri szárítása, mely megfelelő szellőztetés nélkül nedvesedéshez, penészesedéshez vezethet. Lehetőséget kell biztosítani a tulajdonosnak előre bejelentett rutin ellenőrzésekre, melynek során meggyőződhet, hogy az ingatlan megfelelően van használva. Értesíteni kell a landlord-t arról, hogy ki lakik az ingatlanban (folyamatosan, bármi változás történik). Kerülni kell a károkozást, a szomszédok bosszantását és bárminemű törvénytelenséget. Be kell tartani a bérleti szerződésben foglaltakat, legyen szó írásos és/vagy szóbeli megállapodásokról. Felmondási idő adása szükséges, amennyiben el kívánjuk hagyni az ingatlant. Őrizz meg minden nyugtát, feljegyzést a javításokról, befizetésekről. Ne csinálj semmi olyasmit ami a landlord ingatlan biztosítási összegét növelhetné. A bérlő kötelessége a számlák fizetése, ezek teljesítéséről igazolással rendelkeznie, szükség esetén képesnek kell lennie bemutatni azokat (online számla is jó). A bérlő felelőssége saját ingóságainak biztosítása. Kár esetén a landlord biztosítása kizárólag az épületben keletkező károkra érvényes.

A bérlő jogai

A már említett „az ingatlan megfelelő állapota” az első és legfontosabb tényező. Jogodban áll a minimális feltételeknek megfelelő ingatlanban élni, nem csak a beköltözéskor, hanem a bérlet teljes időtartama alatt. Jogodban áll élvezni az ingatlant, a lehető legkevesebbszer megszakítva azt. Havi, kéthavi ellenőrzés indokolt lehet a landlord által ugyan, de csak kellő idővel előre bejelentett, egyeztetett időpontban.

A bérlet felmondása

Különféle szabályok vonatkoznak a bérlet felmondására bármelyik fél részéről. Ez változik annak függvényében is, hogy a tulaj vagy a bérlő mond fel és az is számít, hogy milyen okból és mikor történik a felmondás. Ennek részletes szabályai elérhetőek akár a PRTB, akár a Citizen’s Information weboldalán, de az Írországi Magyarok csoportban is találtok erre vonatkozó posztokat, vagy ha nem hát kérdezzetek bátran. Általános szabályként kijelenthető, hogy amennyiben el akarsz jönni egy ingatlanból, legyen az a szerződéses időn belül vagy az után, 30 nap felmondási idő általában egy indokolt, elfogadható időtartam. A legtöbb landlord rugalmas és az egy éves szerződések csak amolyan formalitások. Amennyiben nem rugalmasak, ha találsz valakit magad helyett aki kibérelné az ingatlant, semmiféle hátrányod nem származhat az idő előtti felmondásból, még akkor sem, ha a landlord egyébként nem fogadja el az új bérlő személyét.

A depozit

A legsarkosabb kérdés és a legtöbb konfliktus forrása. Általában egy havi lakbér összege és kizárólag a lakó(k) által okozott kár enyhítésére használható fel. Utolsó havi lakbérként alapeset szerint nem használható, pár nagyon jó fej (vagy inkább könnyelmű?) landlord engedi meg csupán (és sokan pórul is járnak a jó szívük miatt). Amennyiben minden számla lezárásra került (nem befizetésre, hanem lezárásra), az ingatlanban és a berendezésben nem keletkezett kár (a normál használatból fakadó kopás és rongálódás belefér), valamint a túl rövid felmondási idő miatt nem éri kár a landlordot, úgy teljes egészében vissza kell térítenie azt a bérlő felé. Sokféle trükkel próbálja visszatartani a szegényebb landlord a depozitot, de a gazdagabbak között is jellemző a puszta fukarság, nemtörődömség, ami nem túl kedvező a bérlőnek és a depozit ha nem is kerül visszatartásra, de jelentős késések tapasztalhatóak sok esetben a kifizetésben.

Tippek

Nincs aranyszabály arra vonatkozóan kitől érdemes ingatlant bérelni. Egy ügynökség is tud törvénytelenségeket elkövetni szép számmal és sokszor nem érdekli őket ha elromlik bármi is. A szegény és a gazdag landlord közötti választás sem éppen nyerő, hiszen hacsak hallomásból nem tudjuk valahonnan, akkor fogalmunk sincs az anyagi helyzetről és a becsületesség, a törödés és a szabálykövetés az nem pénztárca függvénye, hanem emberségé, amit felmérni csak idővel, ismerettség útján lehetséges. Ahogyan ingatlant kiadni lutri a tulajnak, legalább annyira lutri a bérlőnek is, hogy normális landlord-ot talál-e vagy sem.

A környék felmérése költözés előtt mindenképpen javasolt, amennyiben nem vagyunk ismerősek arra. Sokan megvizsgálják az utcában parkoló autók rendszámát és ha három számjeggyel kezdődnek, vagy kellően újak, akkor megbízható, jó környéknek titulálják. Azonban a rossz emberek a jó környékekre járnak rabolni, lopni, így a házunk és tulajdonunk védelme elsődleges fontosságú bármerre is járjunk. A zárcsere, a zárak megerősítése, kamerák, mozgásérzékelős lámpák, ajtó torlaszok hálószobai megoldása mind a mi felelősségünk, a landlordtól kevés segítségre számíthatunk. A kamerák felszerelésénél vigyázzunk, hogy az utcát, járdát, a járókelők mozgását ne lássa a kamera, amiatt bajba kerülhetünk. Önvédelmi eszközeink az ablakokon benézve ne legyenek láthatóak, felismerhetőek, riasztóak mások számára.

A víznyomás ellenőrzése költözés előtt nagyon fontos. Érdemes lehúzni a wc-t, megnyitni a zuhanyt, hogy lássuk megfelelő-e a nyomás. A penészes falakra szeretnek ráfesteni, viszont nagyon ritkán festenek két rétegben, igy a gipszkarton javítása, a penész kaparása a falon sokszor látható még festés után is és jó indikátorai annak, hogy penészes a lakás.

Nem könnyű megfelelő lakást találni, még nehezebb megfizethető áron megtalálni azt. Tisztában lenni jogainkkal és kötelességeinkkel viszont megfizethetetlen. Kívánom mindenkinek, hogy ne szükségből kelljen gyorsan lakást találnia és veletek együtt remélem, hogy belátható időn belül véget ér ez a káosz és rablás ami lakáspiac néven fut ebben az országban!

- Hirdetés -